Razvrstitev
 

Analiza povpraševanja držav jugovzhodne Azije po računalniško podprtem ploščatem pletilnem stroju

Date:2024-05-10

Prvič, razlogi za povečanje povpraševanja

1. Industrijska nadgradnja: Z gospodarskim razvojem držav jugovzhodne Azije se njihova pletilna in oblačilna industrija nenehno nadgrajujeta, zahteve glede proizvodne učinkovitosti in kakovosti izdelkov pa postajajo vse višje. Kot napredna proizvodna oprema lahko računalniški ploščati pletilni stroj močno izboljša proizvodno učinkovitost in kakovost pletenih oblačil, zato mu daje prednost vse več podjetij v jugovzhodni Aziji.

2. Naraščajoči stroški dela: Stroški dela v državah jugovzhodne Azije naraščajo, zaradi česar morajo podjetja najti učinkovitejše proizvodne metode za zmanjšanje stroškov.Računalniški ploščati pletilni strojlahko močno zmanjša ročno delovanje in izboljša učinkovitost proizvodnje ter tako zmanjša stroške dela podjetij.

3. Izboljšanje zahtev glede varstva okolja: Z nenehnim izboljševanjem okoljske ozaveščenosti se nenehno izboljšujejo tudi zahteve glede varstva okolja v pletilni in oblačilni industriji v državah jugovzhodne Azije. Računalniški ploščati pletilni stroj sprejme računalniško krmiljenje, ki lahko realizira natančno pletenje in zmanjša nastajanje odpadkov, s čimer izpolnjuje zahteve varstva okolja.


Drugič, območje rasti povpraševanja

1. Bangladeš: Bangladeš je eden največjih proizvajalcev pletenih oblačil na svetu in njegov ročni pletilni stroj ima veliko količino. Z gospodarskim razvojem in naraščajočimi stroški dela v tej državi se povečuje tudi povpraševanje po računalniških ploščatih pletilnih strojih.

2. Kambodža: Razvija se tudi pletilna in oblačilna industrija v Kambodži, povečuje pa se tudi povpraševanje po računalniško podprtih ploščatih pletilnih strojih.

3. Vietnam: Vietnam je ena od držav s hitrim gospodarskim razvojem v jugovzhodni Aziji, njena pletilna in oblačilna industrija se nenehno nadgrajujeta, povpraševanje po računalniško podprtih ploščatih pletilnih strojih pa postopoma narašča.


Tretjič, podjetja z naraščajočim povpraševanjem

1. Domača podjetja: S promocijo pobude »Belt and Road Initiative« je vedno več domačih podjetij začelo vlagati in graditi tovarne v državah jugovzhodne Azije, njihovo povpraševanje po računalniško podprtih ploščatih pletilnih strojih pa prav tako narašča.

2. Lokalna podjetja: nekatera lokalna podjetja v državah jugovzhodne Azije se postopoma zavedajo prednostiračunalniški ploščati pletilni strojs ter začeli kupovati in uporabljati računalniško podprte ploščate pletilne stroje.


Četrtič, prihodnji trend razvoja

1. Okrepljena tržna konkurenca: z naraščajočim povpraševanjem po računalniško podprtih ploščatih pletilnih strojih bo tržna konkurenca postajala vse hujša. Podjetja morajo nenehno izboljševati kakovost izdelkov in tehnično raven, da bi ostala nepremagljiva v tržni konkurenci.

2. Nadgradnja izdelka: Z nenehnim napredkom znanosti in tehnologije jeračunalniški ploščati pletilni strojse tudi nadgrajuje. Podjetja morajo nenehno uvajati nove izdelke, da bi zadovoljila povpraševanje na trgu.

3. Širitev tržnega deleža: Z naraščajočimi naložbami in gradnjo tovarn domačih podjetij v državah jugovzhodne Azije se bo postopoma povečal tudi tržni delež domačih podjetij z računalniško podprtimi ploščatimi pletilnimi stroji.